WErkwijze

Lichaam en geest

Ik werk vanuit een holistische visie en kijk dus altijd naar de mens als geheel. Geestelijke klachten zoals stress kunnen leiden tot lichamelijke klachten. Chronische pijnen of tekorten missen hun uitwerking niet op je gemoedstoestand. 

Bij de behandeling integreer ik vaak verschillende technieken:

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Samen met de psycholoog visualiseert de cliënt hoe zijn/haar leven eruit ziet wanneer de problemen zijn opgelost. We kijken dan naar wat al aanwezig is van de gewenste situatie wat de cliënt nodig heeft om hier stap voor stap naar toe te kunnen werken. Oplossingsgerichte therapie is relatief kortdurend en resultaatgericht.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat niet de gebeurtenissen zelf een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij/zij de dingen ziet. Als je leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op je eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal je gedrag veranderen.

EMDR

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

VIB

Het doel van Video Interactie Begeleiding is het verbeteren van de communicatie tussen opvoeder en kind en het bijdragen aan de sensitieve houding van de opvoeders. Sommige kinderen zenden heel subtiele signalen uit om contact te leggen of vragen soms op een onhandige manier om aandacht, waardoor hun opvoeders niet begrijpen wat ze willen. Door de video-opnames worden dit soort signalen vaak wél opgemerkt en met behulp van de psycholoog geduid.