Vergoeding

Vergoeding behandeling jeugd (18-)

Voor 2023 geldt:

  • Jeugdigen uit Heerlen, Landgraaf en Voerendaal moeten eerst contact opnemen met de coördinerende organisatie JENS. Zij kunnen u dan doorverwijzen naar mij.
  • Voor jeugdigen uit de overige gemeenten heb ik geen contract kunnen afsluiten aangezien tegenwoordig alleen heel grote organisaties hiervoor in aanmerking komen. Jeugdhulp kan daardoor niet vergoed worden, u kunt er eventueel voor kiezen zelf de consulten te betalen. Declaratie bij de zorgverzekeraar of gemeente is dan echter niet mogelijk.

Vergoeding behandeling volwassenen (18+)

Tegenwoordig werken we in de geestelijke gezondheidszorg met het Zorgprestatiemodel (ZPM). 

Meer informatie hierover kunt u vinden via deze link: https://www.zorgprestatiemodel.nl/ 

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burn-out en relatieproblemen) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en dat het om basis-GGZ gaat. De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (natura polis of  restitutiepolis) en of Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen een contract met je verzekeraar heeft.

  • Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de nota rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico in rekening. Hieronder staat een overzicht van de verzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten.
  • Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling. In mijn praktijk hanteer ik dan ongeveer 85% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op de website van de NZA. Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. 
  • Wil je de zorg zelf betalen en dus niet indienen bij een verzekeraar, dan breng ik in 2023 een bedrag van 90 euro per consult in rekening.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023 (18+)

Caresq
• Aevitae

 CZ

• CZ (direct)
• Just
• Nationale Nederlanden
• Ohra

ONVZ

• ONVZ
• PNOzorg
• VvAA

VGZ
• Bewuzt
• IZA
• IZZ
• Univé
• ZEKUR
• VGZ
• UMC
• United Consumers VGZ

DSW

Achmea
• De Friesland Zorgverzekeraar
• FBTO
• One Underwriting
• Interpolis
• Pro Life
• ZieZo
• Zilveren Kruis