Vergoeding

Vergoeding behandeling jeugd (18-)

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ wordt vergoed door de gemeente als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 en er een verwijsbrief is van o.a. de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een verwijzing van de gemeentelijke toegang, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en waarom. 

Voor 2020 heb ik contracten afgesloten met vrijwel alle gemeenten in Zuid-Limburg, dus vanaf gemeente Sittard-Geleen en zuidelijker. De uitzonderingen staan hieronder beschreven:

  • Jeugdigen uit Heerlen, Landgraaf en Voerendaal moeten eerst contact opnemen met de coördinerende organisatie JENS. Zij kunnen u dan doorverwijzen naar mij.
  • Jeugdigen van de gemeente Brunssum moeten eerst contact opnemen met het Team Jeugd.

Jeugdigen van een gemeente noordelijker dan Sittard-Geleen (bijvoorbeeld Echt-Susteren) kunnen de behandeling dus niet vergoed krijgen en dienen zelf te betalen. In dat geval breng ik in 2020 een bedrag van 85 euro per consult in rekening.

Vergoeding behandeling volwassenen (18+)

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ wordt vergoed via de basisverzekering als er sprake is van een vastgestelde diagnose volgens de DSM 5 (met uitzondering van de identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, levensfaseproblematiek, burnout en relatieproblemen) en er een verwijsbrief is van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medisch specialist, waarin duidelijk staat wie wordt verwezen en dat het om basis-GGZ gaat. De mate van vergoeding is afhankelijk van je verzekering (natura polis of  restitutiepolis) en of Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen een contract met je verzekeraar heeft.

  • Als ik een contract heb met je verzekeraar, dan stuur ik de nota rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Je verzekeraar brengt bij jou dan wel je eigen risico (385 euro in zowel 2021 als 2022) in rekening. Hieronder staat een overzicht van de verzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten.
  • Wanneer je elders verzekerd bent, dan ontvang je een nota van mij aan het einde van de behandeling. In mijn praktijk hanteer ik dan 85% van de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde maximumtarieven. Meer informatie over de NZa tarieven kun je vinden op de website van de NZA. Deze nota kun je, afhankelijk van je verzekeringsvoorwaarden, vervolgens zelf declareren bij jouw verzekeraar. Het percentage dat zij daarvan vergoeden is verschillend per verzekeraar, het is verstandig om dit vooraf bij ze na te vragen. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar een veel hoger tarief dan bij een naturapolis. Let wel, je blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de nota.
  • Wil je de zorg zelf betalen en dus niet indienen bij een verzekeraar, dan breng ik in 2022 een bedrag van 90 euro per consult in rekening.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022 (18+)

ASR
• De Amersfoortse
• Ditzo

Caresq
• Aevitae 

 CZ

• CZ (direct)
• Just
• Nationale Nederlanden
• Ohra

ONVZ

• ONVZ
• PNOzorg
• VvAA

VGZ
• Bewuzt
• IZA
• IZZ
• Univé
• ZEKUR
• VGZ
• UMC
• United Consumers VGZ

Achmea
• De Friesland Zorgverzekeraar
• FBTO
• One Underwriting
• Interpolis
• Pro Life
• ZieZo
• Zilveren Kruis