Aanmelding, intake en behandeling

Aanmelding

Je kunt je aanmelden bij mijn praktijk als je in bezit bent van een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, of een medisch specialist. Om je aan te melden stuur je een email naar conchita@psychologiesittard.nl. Mocht e-mailen niet mogelijk zijn dan kun je ook bellen naar 06-27568473 en indien nodig een bericht inspreken. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van acute suïcide, een vechtscheiding, ernstige eetstoornissen, verslaving of een dissociatieve stoornis dan kunnen andere behandelaars vanuit de specialistische zorg u beter helpen.

Wachttijd tot intake

De wachttijd tot de daadwerkelijke intake bedraagt meestal enkele weken. De precieze wachttijd kunt u bekijken via onderstaande button op de website van “Kiezen in de GGZ”.

Mocht je deze wachttijd te lang vinden dan kan je altijd op zoek gaan naar een andere zorgaanbieder. Mocht dit niet lukken dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Deze zal je dan helpen bij het vinden van een andere passende zorgaanbieder.  De verantwoordelijkheid van Psychologiepraktijk voor kind en volwassenen begint pas nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en er besloten is dat je in behandeling genomen wordt. Tot die tijd moet je voor hulp of vragen contact opnemen met je huisarts.


Wachttijd tot intake

Intake

Het intakegesprek is de eerste echte kennismaking waarin we gaan inventariseren wat er aan de hand is om vervolgens te gaan kijken naar wat jij als cliënt wil bereiken.  Vervolgens bespreek ik de indicatiestelling met je en werken we aan het behandelplan waarin we haalbare doelen formuleren. Ik werk integratief, dat betekent dat inzichten en interventies uit meerdere referentiekaders een onderdeel kunnen vormen van de behandeling (zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR). Ik laat me daarin zowel leiden door de wetenschappelijke inzichten als ook door wat het beste aansluit bij jou als cliënt.

Vanuit de wet- en regelgeving rondom psychologische behandelingen zullen tijdens de intake ook enkele administratieve zaken aan bod komen. Er zal gevraagd worden naar uw identiteitsbewijs en u dient een aanmeldingsformulier en indien van toepassing toestemmingsformulieren in te vullen.

Af en toe kan het voorkomen dat tijdens de intake blijkt dat je zorgvraag niet aansluit bij wat ik jou kan bieden. In dat geval zal ik je advies geven over een beter passende hulpverlener en je terugverwijzen naar de huisarts.

Behandeling

De behandelingen zijn altijd zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Een sessie duurt meestal 60 minuten en daarna wordt er weer een nieuwe afspraak gemaakt.

Het doel van de behandeling is een verandering teweeg te brengen in de gewenste richting: minder klachten; betere kwaliteit van leven; inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden zien en/of leren je gedrag zo nodig te veranderen. Dit is hard werken, inzichten opdoen over je eigen patronen en waar die vandaan komen kan soms pijnlijk zijn. En het is een proces wat nooit een rechte lijn van herstel laat zien, er zijn altijd ups en downs.

We zullen de behandeling aan de hand van de opgestelde doelen geregeld evalueren zodat we goed zicht houden op waar we zijn in de behandeling, of doelen eventueel aangepast of bijgesteld dienen te worden en wanneer het tijd is om af te sluiten. Bij de evaluaties maak ik gebruik van vragenlijst(en) om te bekijken hoe het met je klachten staat, dit gebeurt ook in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement). Aan het eind van de behandeling zal u gevraagd worden een korte vragenlijst over de klanttevredenheid in te vullen.